NIEUWE REGELING! • Ontvang nu 4000 euro in de provincie Drenthe en gem. Hardenberg!

Provincie Drenthe en gemeente Hardenberg

Veelgestelde vragen

Algemeen

U heeft tot en met 31 december 2023 om een aanvraag in te dienen. Tenzij het budget eerder op is.

Er is in deze subsidieronde voor 800 huiseigenaren subsidiebudget.

Ja, dat kan als de totale kosten voor spouwmuur en bodemisolatie samen maximaal € 2.500 zijn.

Voor het aanvragen van de isolatiesubsidie volgt de volgende stappen op deze pagina.

U kunt de veriesten bekijken op deze pagina. Kom u daar niet uit, neem dan contact op met Isolatieloket via telefoonnummer 050 240 00 45 of info@isolatieloket.nl.

Voorwaarden

U komt in aanmerking als u aan alle onderstaande punten voldoet:

  • U woont in de provincie Drenthe of in de gemeente Hardenberg.
  • U hebt een koopwoning waar u zelf in woont.
  • Uw geregistreerd  jaarinkomen is maximaal € 23.233 als u alleen eigenaar bent van het huis of maximaal € 32.592 als er meerdere eigenaren zijn. Bijvoorbeeld uzelf en uw partner.
  • In uw woning is het toepassen van spouwmuur- of bodemisolatie mogelijk.
  • Geregistreerd inkomen is te hoog.
  • Geen koopwoning.
  • Woning is niet geschikt voor bodem- of spouwmuurisolatie.
  • Elk huishouden mag één keer de subsidie aanvragen

Subsidie aanvragen

De meest snelle en eenvoudige manier is om digitaal een subsidieaanvraag in te dienen.

Klik hier om het aanvraagformulier in te vullen. 

Nee. De subsidie wordt direct uitbetaald aan het bedrijf dat de isolatiemaatregelen gaat uitvoeren. U ontvangt geen geld op uw bankrekening.

U hoort binnen 13 weken na het indienen van de aanvraag of uw aanvraag is goedgekeurd. Dit is de maximale wettelijke termijn.
Heeft u bericht gekregen dat je aanvraag is goedgekeurd? Dan ontvangt het isolatiebedrijf het geld binnen 15 werkdagen.

Werkzaamheden aan eigen woning

U mag de subsidie alleen gebruiken voor:

  • Bodemisolatie
  • Spouwmuurisolatie

Uw woning bevindt zich op de begane grond en heeft een kruipruimte. De isolatie-adviseur komt bij u thuis om vast te stellen of uw woning geschikt is voor bodemisolatie.

Huizen die na 1920 zijn gebouwd, hebben meestal een spouwmuur. De isolatie-adviseur komt bij u thuis om te controleren of uw woning geschikt is voor spouwmuurisolatie.
Nee. De isolatie-adviseur kiest een aannemer uit een lijst met gecertificeerde aannemers.

Nee. De subsidie is alleen voor huiseigenaren die nog geen spouwmuur- of bodemisolatie hebben.

Je kunt maximaal € 2.500 euro subsidie krijgen.

Overige vragen

Voor woningeigenaren met een inkomen rond het sociaal minimum is het verduurzamen van de woning niet altijd vanzelfsprekend en mogelijk. Met de stijgende gasprijzen worden de kosten voor veel woningeigenaren  hoger. Isoleren van de woning zorgt voor verlaging van de energierekening.

Daarom hebben Provinciale Staten van Drenthe één miljoen euro beschikbaar gesteld voor woningeigenaren met een inkomen rond het sociaal minimum om hun woning te isoleren.  Daarnaast heeft Regio Deal Zuid Oost Drenthe ook één miljoen euro beschikbaar gesteld voor de gemeenten in deze regio. Dit zijn de gemeenten Emmen, Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden, Hoogeveen en Hardenberg (Overijssel).

Met deze subsidieregeling wil de provincie Drenthe woningeigenaren met een inkomen rond het sociaal minimum de mogelijkheid bieden hun woning te laten isoleren door gecertificeerde isolatiebedrijven. Per woningeigenaar is er een maximaal subsidiebedrag van € 2.500 beschikbaar.

Direct deze subsidie aanvragen?

Direct deze subsidie aanvragen?

Vraag vandaag nog subsidie aan in de provincie Drenthe en Hardenberg!