Privacy & Disclaimer

De inhoud van de website van Isolatieloket is met de grote zorg samengesteld. Hoewel Isolatieloket er naar streeft dat de informatie op de website permanent zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven, zijn wijzigingen in de informatie te allen tijde voorbehouden. Zo wordt bij de nieuwsartikelen meestal de plaatsingsdatum weergegeven, op deze datum was de informatie actueel en juist maar kan naderhand achterhaald en/of niet meer van toepassing zijn.

Isolatieloket is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie. Aan de inhoud van de website van Isolatieloket kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Links naar derden

Isolatieloket heeft op zijn website links geplaatst naar websites van derden. Isolatieloket is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van die websites. Isolatieloket plaatst dergelijke links enkel voor het gemak van de bezoeker van de Isolatieloket website zonder daarmee de inhoud van de externe website blindelings te onderschrijven.

Copyright

Alle rechten op de Isolatieloket website, dan wel op werken, ontwerpen, teksten, fotografisch-/beeldmateriaal, aangeboden diensten en producten, scripts en andere items op de Isolatieloket website, berusten bij Isolatieloket, tenzij anders vermeld. Materiaal van derden wordt uitsluitend gebruikt met toestemming van de rechthebbenden en is te allen tijde voorzien van bronvermelding. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van de Isolatieloket -websites, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend door Isolatieloket of de derde rechthebbende. Mocht u ondanks alle door Isolatieloket in acht genomen zorgvuldigheid menen dat uw rechten en/of de rechten van derden worden geschonden, laat Isolatieloket dat dan zo spoedig mogelijk weten via het e-mailadres info@isolatieloket.nl

Privacy

Indien de bezoeker van de Isolatieloket website zich opgeeft via de Isolatieloket website om informatie via post, mail of telefoon te ontvangen, wordt hij verzocht bepaalde persoonsgegevens aan Isolatieloket te verstrekken (te weten: naam, e-mail, telefoon- en/of adresgegevens) en beschikt hij over de keuze zijn gegevens enkel te laten verwerken voor de specifieke vraag of tevens in de toekomst verdere informatie te ontvangen omtrent (nieuwe) producten en diensten van Isolatieloket. In dit laatste geval geeft een bezoeker Isolatieloket toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van Isolatieloket met het oog op een geautomatiseerd klantenbeheer en marktonderzoek.

De door de bezoeker aan Isolatieloket beschikbaar gestelde gegevens worden verwerkt conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens en zullen derhalve nooit zonder jouw uitdrukkelijke ondubbelzinnige toestemming worden verstrekt aan derden, zijn alleen voor het gebruik van Isolatieloket en zullen enkel voor de bovengenoemde doeleinden worden gebruikt.

Op uw verzoek zal Isolatieloket u
1) inzage geven in de door Isolatieloket verwerkte gegevens,
2) uw gegevens aanpassen/actualiseren of
3) uw gegevens uit zijn bestand verwijderen.

U kunt hiervoor een e-mail sturen naar info@isolatieloket.nl

Statistieken en cookies

Om het gebruik van de Isolatieloket website te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze technische gegevens over onder andere het gebruik van het platform bevatten geen gegevens die herleidbaar zijn tot de bezoeker. Isolatieloket koppelt de gebruikersstatistieken niet aan gegevens die u eventueel via de Isolatieloket website aan ons hebt verstrekt.

Isolatieloket plaatst 3 verschillende soorten cookies:
1. Cookies voor social media
Op onze website kunt u nieuwsberichten en andere content delen via social media, zoals Twitter, Facebook en LinkedIn. Door deze cookies herkennen deze social media of u ingelogd bent en kunt u direct berichten plaatsen.
2. Cookies voor marketingdoeleinden
Met online advertenties brengen we onze diensten onder de aandacht. Om u geen onnodige advertenties te laten zien, doen we dit het liefst zo gericht mogelijk. Daarom gebruiken we cookies om u relevante advertenties te kunnen tonen.
3. Cookies om bezoek te meten
Om onze website continu te kunnen verbeteren, meten we het websitebezoek. Zo zien we welke pagina’s populair zijn en welke onderdelen juist verbeterd kunnen worden.
Met de meeste internetbrowsers kunt u cookies van uw harde schijf verwijderen, cookies afwijzen of een waarschuwing ontvangen voordat een cookie wordt geïnstalleerd. Raadpleeg de instructies of helpfunctie van uw internetbrowser voor verdere details.

Virussen en veiligheid

Alhoewel Isolatieloket er naar streeft de website vrij van (computer-)virussen, worms en andere schadelijke elementen te houden en de website van Isolatieloket regelmatig hierop te controleren, kan Isolatieloket de afwezigheid van (computer-)virussen, worms en andere schadelijke elementen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden helaas niet garanderen.

Vragen

Indien u nog vragen of opmerkingen heeft over onze disclaimer en/of privacybeleid kunt u contact opnemen Isolatieloket via het e-mailadres info@isolatieloket.nl