SVOH Subsidie 2022 2023

Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH)

Investeringssubsidie duurzame energie

De Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH) biedt particuliere verhuurders of institutionele beleggers de gelegenheid om subsidie aan te vragen voor het verduurzamen van hun gereguleerde huurwoningen. De SVOH opent op 1 april 2022 en loopt door tot en met 31 december 2025.

Procedure: aanvragen voor minder dan € 125.000

Let op: deze subsidie vraagt u ná de uitvoeringswerkzaamheden aan. Werkzaamheden die vóór 1april 2022 zijn uitgevoerd komen niet in aanmerking voor subsidie.

Verplichte bijlagen/informatie

Naast de algemene benodigde gegevens/verklaringen, hebben wij bij uw aanvraag nog de volgende verplichte bijlagen/informatie van u nodig:

 • De verwachte begin- en eindtijd van de uitvoering van de maatregelen
 • Betaalbewijzen en facturen voor de energiebesparende isolatiemaatregelen. Hierop staan minstens de volgende gegevens vermeld:
  • Naam en adres van de eigenaar van het uitvoerende bouwbedrijf
  • Een omschrijving van de uit te voeren of uitgevoerde maatregelen
  • Andere relevante werkzaamheden die het bouwbedrijf uitvoert of uitvoerde
  • Merk en dikte van het isolatiemateriaal
  • Betreft het glas- of deurisolatie? Dan moet op de factuur een kozijnstaat staan vermeld met daarin het merk en type van het kozijn en het behorende frame, glas en netto afmetingen van het glas.
  • Locatie en oppervlakte van iedere geïsoleerde huurwoning
 • Betaalbewijzen en facturen voor de onderhoudsmaatregelen. Hierop staan minstens de volgende gegevens vermeld:
  • Naam en adres van de eigenaar van het uitvoerende bouwbedrijf
  • Een nadere onderbouwing van kozijnomvang in m2 inclusief het gebruikte product en het merk/type van de nieuwe vervangende ventilatiebox
 • Betaalbewijzen en facturen voor een energieadvies
  • Een factuur en betaalbewijs van een uitgevoerd energieadvies
 • Foto’s
  Bij uw aanvraag levert u minimaal 1 foto per energiebesparende isolatie- of onderhoudsmaatregel aan. Deze moet zijn genomen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden door een bouwbedrijf. De foto toont de naam, merk, soort en dikte van het isolatiemateriaal of het merk/type van de ventilatiebox

Procedure: aanvragen voor € 125.000 of meer

Let op: deze subsidie vraagt u vóór de start van de uitvoeringswerkzaamheden aan.

Naast de algemene benodigde gegevens/verklaringen geeft u bij uw aanvraag de volgende informatie:

 • De verwachte begin- en eindtijd van de uitvoering van de maatregelen;
 • Een uitvoerdersformulier dat is ingevuld en ondertekend door ieder branche gerelateerd bedrijf dat één of meer maatregelen uitvoert. Het te downloaden formulier vindt u onderaan deze paragraaf.
  In het formulier moet staan vermeld:
  • De uit te voeren maatregelen op het adres van de woning of woningen;
  • De aantallen of de oppervlakten van deze maatregelen en;
  • De energetische kwaliteit daarvan.
Let op: opent het uitvoerdersformulier niet goed met de Edgebrowser? Probeert u het dan nogmaals met Firefox. Een andere oplossing is dat u het formulier eerst opslaat voordat u hem invult
 

Vaststelling aanvragen

Na de uitvoering en betaling van de maatregelen vraagt u een vaststelling aan van de subsidie. Dit is nodig om de subsidie betaald te krijgen. U vraagt een vaststelling online aan.  De aanvraagknop stellen wij na 1 april 2022 zo snel mogelijk beschikbaar onder deze paragraaf.

Nam u in uw subsidieaanvraag ook een uitgevoerd energieadvies op? Vergeet deze dan niet mee te nemen bij de vaststelling.

U dient uiterlijk 24 maanden na de subsidiebeschikking een vaststellingsaanvraag in. U ontvangt daarna binnen 13 weken onze beslissing. Keuren wij uw vaststellingsaanvraag goed, dan vermelden wij hierin welk bedrag u krijgt. Daarna ontvangt u de betaling op uw bankrekening. De betaling volgt maximaal een week na de beslissing.

Met uw vaststellingsaanvraag stuurt u alle verplichte bijlagen/informatie mee zoals die ook staan vermeld onder de paragraaf ‘Aanvragen voor minder dan € 125.000’.

SVOH Subsidie bedragen 2022

Woningisolatie

Isolatie*Subsidiebedrag per m²Min. Rd waardeMin. oppervlakte (m²)
Spouwmuurisolatie€81,110
Gevelisolatie€383,510
Dakisolatie€303,520
Zolder/vlieringvloer€83,520
Vloerisolatie€113,520
Bodemisolatie€63,520

Alle informatie omtrent SVOH?

SVOH Subsidie bedragen 2022

Glas en kozijnen

Isolerend glas*U-waardeMin. oppervlakte (m²)Subsidiebedrag per m²
HR++ glas1,28*€53
Isolerende deuren1,58*€53
Triple-glas (inclusief isolerend kozijn)0,78*€150
Isolerende deuren1,08*€150

* Let op: de minimale isolatieoppervlakte voor al het glas en alle deuren moet in totaal minimaal 8 m2 zijn.