Bij het Nationaal Warmtefonds kunnen woningeigenaren tegen een lage rente geld lenen voor energiebesparende maatregelen. In sommige gevallen leen je zelfs renteloos tot maximaal €25.000.

Wat is het Nationaal Warmtefonds?

Het Nationaal Warmtefonds is een regeling van de Rijksoverheid. Het fonds is een laagdrempelig loket waar bijna alle huiseigenaren en VvE’s spotgoedkoop een lening kunnen aanvragen.

Inwoners van Den Haag zitten er warmpjes bij. Dankzij een kortingsregeling van de gemeente lenen zij kosteloos, tegen 0% rente. Je moet de lening gebruiken om je huis te verduurzamen. Hierdoor gaat je energierekening omlaag. Het geld dat je overhoudt, moet genoeg zijn om de lening + rente in maximaal 20 jaar terug te betalen.

Op dit moment biedt het fonds 1 product aan, de Energiebespaarlening. Dit is een lening van maximaal €25.000 voor particulieren met voldoende inkomen. De lening heeft een looptijd van 7, 10, 15 of 20 jaar.

Energiebespaarhypotheek

Vanwege de inkomenseisen komt niet iedereen in aanmerking voor een ‘gewone’ Energiebespaarlening. Daarom is er een regeling voor bijzondere doelgroepen: de Energiebespaarhypotheek.

Het uitgangspunt is dat woningeigenaren door deze extra lening financieel niet in de problemen komen. De maandelijkse aflossing en rente hangen af van wat je als huizenbezitter kunt betalen op basis van bestaande leennormen.

In het uiterste geval is de lening dus volledig aflossingsvrij en renteloos. Een eventuele restschuld bij verkoop of aan het einde van de looptijd, hoef je niet terug te betalen.

In deze regeling vallen bijvoorbeeld woningbezitters:

  • Waarvan de huidige hypotheek te hoog is of het inkomen te laag om extra te kunnen lenen.
  • Met een negatieve BKR-notering
  • Die ouder zijn dan 75 jaar.

De Energiebespaarhypotheek kun je nu nog alleen aanvragen als de verduurzaming van je woning onderdeel is van een collectieve aanpak. Bijvoorbeeld als je woont in een een door de overheid aangewezen proeftuinwijk binnen het Programma Aardgasvrije Wijken. Of als je koophuis onderdeel is van een project met corporatiewoningen (gespikkeld bezit). In de toekomst worden de leenmogelijkheden waarschijnlijk uitgebreid.

Rekenvoorbeeld

Aflossing Warmtefonds-lening

Pieter moet €9.000 lenen voor de beoogde verduurzaming van zijn huis, maar heeft leenruimte voor €4.500. Dan betaalt hij slechts over de helft aflossing en rente. De andere helft blijft staan, totdat hij in de gelegenheid is ook daar aflossing en rente over te betalen.