Subsidie Isolatie 2023

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing

Investeringssubsidie duurzame energie

€ 350 miljoen beschikbaar in 2023 is  voor isolatiemaatregelen, zonneboilers, warmtepompen, aansluitingen op een warmtenet en een elektrische kookvoorziening. Jaarlijks komt er een nieuw budget beschikbaar.

Belangrijkste wijzigingen ten opzicht van afgelopen jaren.

De Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) wordt vanaf 2023 voor meer mensen bereikbaar. We hebben de wijzigingen voor u hieronder op een rijtje gezet.

Nu ook subsidie voor één isolatiemaatregel

In 2023 kunt u ook subsidie aanvragen voor één isolatiemaatregel. Deze maatregel moet u wel hebben genomen na 1 april 2022. U krijgt dan ongeveer 15% van de isolatiekosten aan subsidie. Neemt u binnen 24 maanden een 2e (of meer) maatregelen? Dan wordt het subsidiebedrag voor de eerste isolatiemaatregel verdubbeld tot ongeveer 30% van de isolatiekosten. Deze percentages zijn slechts een schatting. De exacte subsidiebedragen en voorwaarden bij één of 2 (of meer) maatregelen vindt u in de tabel op de pagina van de isolatiemaatregelen.

Andere berekening m2 voor glas

Vanaf 1 januari 2023 geldt voor de berekening van het glasoppervlakte de zogenoemde binnenwerkse maat. Dit betekent dat u van binnenuit de totale oppervlakte van kozijn en glas bij elkaar optelt. Uw kozijn telt vanaf 2023 dus mee voor het subsidiebedrag per m2. De wijziging geldt voor glasisolatie met een installatiedatum vanaf 1 januari 2023.

Subsidie voor elektrische kookvoorziening

Woningeigenaren kunnen vanaf 2023 subsidie aanvragen voor een elektrische kookvoorziening. Dat is een vast subsidiebedrag van € 400. Dit zijn de voorwaarden:

 • de woning is aangesloten op een warmtenet
 • na 1 april 2022 is de gasmeter definitief verwijderd
 • u heeft geen ISDE-subsidie gehad voor aansluiting op een warmtenet
 • na 1 april 2022 is de elektrische kookvoorziening aangeschaft en
 • de elektrische kookvoorziening is nieuw en niet eerder gebruikt

De elektrische kookvoorziening geldt niet als 2e maatregel. Installeert u bijvoorbeeld een kookvoorziening nadat u glasisolatie heeft laten aanbrengen, dan blijft voor de glasisolatie het lagere subsidiebedrag gelden.

Meer tijd voor een subsidieaanvraag

Vanaf 2023 heeft u als woningeigenaar maar liefst 24 maanden de tijd om uw subsidieaanvraag te doen nadat u uw maatregel heeft laten uitvoeren. Deze termijn geldt alleen voor maatregelen die u vanaf 1 januari 2022 heeft genomen.

Ook voor zakelijke gebruikers geldt in 2023 de ruimere termijn van 24 maanden. Dit weliswaar in omgekeerde volgorde: u doet als zakelijke gebruiker namelijk eerst uw subsidieaanvraag en laat vervolgens binnen 24 maanden de maatregelen uitvoeren.

Groter vermogen warmtepompen

Het vermogen van warmtepompen die in aanmerking komen voor subsidie gaat omhoog. De warmtepomp mag vanaf 2023 een thermisch vermogen hebben tot 400 kW. Voor geschakelde installaties geldt een gezamenlijk maximum van een thermisch vermogen van 500 kW.

Subsidie voor VvE’s

Subsidie aan verenigingen van eigenaars (VvE) voor warmtepompen, zonneboilers en warmtenetten gaat in januari 2023 over naar de Subsidieregeling Verduurzaming voor Verenigingen van Eigenaars (SVVE). Voor zonnepanelen en kleine windturbines kunnen VvE’s nog terecht bij ISDE.

ISDE Subsidie bedragen 2023

Woningisolatie

Isolatie*Subsidiebedrag per m²Min. Rd waardeMin. oppervlakte (m²)Max. subsidie bereikt bij (m²)
Spouwmuurisolatie€81,110170
Gevelisolatie€383,510170
Dakisolatie€303,520200
zolder/vlieringvloer€83,520130
Vloerisolatie€113,520130
Bodemisolatie€63,520130

* Dit is alleen voor eigenaar/bewoners. VvE’s maken voor isolatiemaatregelen tot 31 december 2023 gebruik van de SEEH

Voorwaarden spouwmuurisolatie

 • Bij spouwmuren bestaat er een paar centimeter ruimte tussen 2 muren. De meeste woningen die na 1920 zijn gebouwd, hebben een spouwmuur.
 • U moet minimaal 10 m2 spouwmuur hebben laten isoleren.
 • Het nieuw aangebrachte isolatiemateriaal moet een minimale isolatiewaarde (Rd-waarde) hebben van 1,1 [m2 K/w].
 • De nieuwe isolatie moet voldoende dik zijn aangebracht om aan de isolatiewaarde te voldoen. U mag de dikte van isolatie dat al aanwezig was vóór het uitvoeren van de isolatiemaatregel niet meerekenen om aan de minimale isolatiewaarde te voldoen.
 • U krijgt maar één keer subsidie voor spouwmuurisolatie. Als u hiervoor al eerder subsidie hebt gekregen dan kunt u hiervoor geen tweede keer subsidie krijgen.

Voorwaarden gevelisolatie

 • U kunt kiezen voor gevelisolatie door voorzetwand aan de binnenzijde van de buitengevel aan te brengen of door isolatie aan de buitenzijde van de buitengevel aan te brengen.
 • U moet minimaal 10 m2 gevel hebben laten isoleren.
 • Het nieuw aangebrachte isolatiemateriaal moet een minimale isolatiewaarde (Rd-waarde) hebben van 3,5 [m2 K/w].
 • De nieuwe isolatie moet voldoende dik zijn aangebracht om aan de isolatiewaarde te voldoen. U mag de dikte van isolatie dat al aanwezig was vóór het uitvoeren van de isolatiemaatregel niet meerekenen om aan de minimale isolatiewaarde te voldoen.
 • Het isoleren van binnenmuren en scheidingswanden komt niet in aanmerking voor subsidie.
 • U krijgt maar één keer subsidie voor gevelisolatie. Als u hiervoor al eerder subsidie hebt gekregen dan kunt u hiervoor geen tweede keer subsidie krijgen.

Voorwaarden vloerisolatie

 • U heeft geïsoleerd door een laag isolatiemateriaal tegen de onderkant of aan de bovenkant van een bestaande vloer aan te brengen.
 • U moet minimaal 20 m2 van de bestaande vloer isoleren.
 • Het nieuw aangebrachte isolatiemateriaal moet een minimale isolatiewaarde (Rd-waarde) hebben van 3,5 [m2 K/w].
 • De nieuwe isolatie moet voldoende dik zijn aangebracht om aan de isolatiewaarde te voldoen. U mag de dikte van isolatie dat al aanwezig was vóór het uitvoeren van de isolatiemaatregel niet meerekenen om aan de minimale isolatiewaarde te voldoen.
 • U krijgt maar één keer subsidie voor vloerisolatie. Als u al eerder subsidie hebt gekregen voor vloerisolatie of bodemisolatie dan kunt u hiervoor geen tweede keer subsidie krijgen.
 • Het aanbrengen van lokaal gespoten PIR of PUR is uitgevoerd met HFK-vrije blaasmiddelen.

Voorwaarden bodemisolatie

 • U heeft geïsoleerd door een laag isolatiemateriaal op de bodem van de kruipruimte aan te brengen.
 • Het nieuw aangebrachte isolatiemateriaal moet een minimale isolatiewaarde (Rd-waarde) hebben van 3,5 [m2 K/w].
 • U moet minimaal 20 m2 van de bestaande bodem isoleren.
 • De nieuwe isolatie moet voldoende dik zijn aangebracht om aan de isolatiewaarde te voldoen. U mag de dikte van isolatie dat al aanwezig was vóór het uitvoeren van de isolatiemaatregel niet meerekenen om aan de minimale isolatiewaarde te voldoen.
 • U krijgt maar één keer subsidie voor vloerisolatie of bodemisolatie. Als u al eerder subsidie hebt gekregen voor vloerisolatie of bodemisolatie dan kunt u hiervoor geen tweedekeer subsidie krijgen.
 • Het aanbrengen van lokaal gespoten PIR of PUR is uitgevoerd met HFK-vrije blaasmiddelen.

Voorwaarden dakisolatie

 • Bij dakisolatie kiest u het isoleren van het bestaande dak
 • U moet minimaal 20 m2 van het bestaande dak isoleren
 • Het nieuw aangebrachte isolatiemateriaal moet een minimale isolatiewaarde (Rd-waarde) hebben van 3,5 [m2 K/w]
 • De nieuwe isolatie moet voldoende dik zijn aangebracht om aan de isolatiewaarde te voldoen. U mag de dikte van isolatie dat al aanwezig was vóór het uitvoeren van de isolatiemaatregel niet meerekenen om aan de minimale isolatiewaarde te voldoen.
 • U krijgt maar één keer subsidie voor dakisolatie. Als u bijvoorbeeld al eerder subsidie hebt gekregen voor dakisolatie of zolder- vlieringvloerisolatie dan kunt u hiervoor geen tweede keer subsidie krijgen.

Voorwaarden zolder- of vlieringvloerisolatie

 • De zolder of vliering moet onverwarmd zijn om voor subsidie in aanmerking te komen. Dit betekent dat er geen voorzieningen aanwezig mogen zijn waarmee u de zolder verwarmt, ook al gebruikt u die voorzieningen (bijna) niet.
 • U moet minimaal 20 m2 van de bestaande zolder- vlieringvloer isoleren.
 • Het nieuw aangebrachte isolatiemateriaal moet een minimale isolatiewaarde (Rd-waarde) hebben van 3,5 [m2 K/w].
 • De nieuwe isolatie moet voldoende dik zijn aangebracht om aan de isolatiewaarde te voldoen. U mag de dikte van isolatie dat al aanwezig was vóór het uitvoeren van de isolatiemaatregel niet meerekenen om aan de minimale isolatiewaarde te voldoen.
 • U krijgt maar één keer subsidie voor dakisolatie. Als u bijvoorbeeld al eerder subsidie hebt gekregen voor dakisolatie of zolder- vlieringvloerisolatie dan kunt u hiervoor geen tweede keer subsidie krijgen.

Glasisolatie

Voorwaarden triple glas

 • U geeft alleen het aantal m2 op die oude ramen, panelen of deuren vervangen. Glas wat bijvoorbeeld is geplaatst in een raam waar eerder een gevel zat komt niet in aanmerking.
 • De isolatiewaarde (U-waarde) voor het Triple-glas is maximaal 0,7 W/m2K.
 • Bij de toepassing van Triple glas moet u verplicht ook de kozijnen vervangen door isolerende kozijnen met een Uf-waarde van maximaal 1,5 W/m2K.
 • Als u heeft geïnvesteerd in HR++ glas, Triple glas, isolerende panelen en deuren dan geldt dit als één maatregel. De oppervlaktes worden bij elkaar opgeteld in het aanvraagformulier om te bepalen of u aan de oppervlakte-eisen voldoet.
 • Het minimaal geïsoleerde oppervlak bedraagt 8 m2. Het oppervlak van het Triple glas telt hierin mee. U mag maar één keer subsidie aanvragen voor glasisolatie. Als u bijvoorbeeld eerst subsidie hebt gekregen voor Triple glas voor de benedenetage en voorgevel van uw woning en later subsidie aanvraagt voor HR++ glas voor de bovenetage en achtergevel, dan wijzen we de laatste aanvraag af. U kunt dan beter voor alle glasmaatregelen die u binnen 24 maanden neemt subsidie aanvragen in één aanvraag. De aanvraag moet u dan wel binnen 24 maanden na installatie van de eerste glasmaatregel indienen.
 • Als het geïsoleerde oppervlak, inclusief het Triple glas, meer dan 45 m2 is dan brengen we het subsidiebedrag automatisch terug tot het maximale aantal van 45 m2 waarvoor u subsidie kunt krijgen. Zie hiervoor ook onderstaande tabel.

Voorwaarden HR++ glas

 • U geeft alleen het aantal m2 op die oude ramen, panelen of deuren vervangen. Glas wat bijvoorbeeld is geplaatst in een raam waar eerder een gevel zat komt niet in aanmerking.
 • De isolatiewaarde van het HR++ glas (U-waarde) is maximaal 1,2 W/m2K nodig.
 • U mag maar één keer subsidie aanvragen voor glasisolatie. Als u bijvoorbeeld eerst subsidie hebt gekregen voor HR++ glas voor de benedenetage en voorgevel van uw woning en later subsidie aanvraagt voor HR++ glas voor de bovenetage en achtergevel, dan wordt de laatste aanvraag afgewezen.
 • Als u heeft geïnvesteerd in HR++ glas, Triple glas, isolerende panelen en deuren dan geldt dit als één maatregel. De oppervlaktes worden bij elkaar opgeteld in het aanvraagformulier om te bepalen of u aan de oppervlakte-eisen voldoet
 • Het minimaal geïsoleerde oppervlak bedraagt 8 m2. Het oppervlak van het HR++ glas telt hierin mee.
 • Als het geïsoleerde oppervlak, inclusief het HR++ glas, meer dan 45 m2 is dan brengen we het subsidiebedrag automatisch terug tot het maximale aantal van 45 m2 waarvoor u subsidie kunt krijgen. Zie hiervoor ook onderstaande tabel.

Voorwaarden isolerend paneel in kozijn

 • U krijgt alleen subsidie voor een isolerend paneel in een kozijn als u ook HR++-glas of Triple glas heeft laten aanbrengen.
 • U kunt bij HR++ glas en Triple glas een isolerend paneel toepassen met een lage isolatiewaarde (Ud-waarde) van maximaal 1.2 W/m2K of met een hoge isolatiewaarde van maximaal 0,7 W/m2K.
 • Past u een isolerend paneel in een kozijn toe met de hoge isolatiewaarde van maximaal 0,7 W/m2K dan moet u een verklaring van het bouwbedrijf meesturen om dit aan te tonen. U krijgt dan het hogere subsidiebedrag voor Triple glas.
 • Als u heeft geïnvesteerd in HR++ glas, Triple glas, isolerende panelen en deuren dan geldt dit als één maatregel. De oppervlaktes worden bij elkaar opgeteld in het aanvraagformulier om te bepalen of u aan de oppervlakte-eisen voldoet. Het minimaal geïsoleerde oppervlak bedraagt 8 m2. Het oppervlak van het isolerende paneel telt hierin mee.
 • Als het geïsoleerde oppervlak, inclusief het paneel, meer dan 45 m2 is dan brengen we het subsidiebedrag automatisch terug tot het maximale aantal van 45 m2 waarvoor u subsidie kunt krijgen. Zie hiervoor ook onderstaande tabel.

Voorwaarden isolerende deur

 • U krijgt alleen subsidie voor een isolerende deur als u ook HR++-glas of Triple glas heeft laten aanbrengen.
 • U kunt bij HR++ glas en Triple glas een isolerende deur toepassen met een lage isolatiewaarde (Ud-waarde) van maximaal 1.5 W/m2K of met een hoge isolatiewaarde van maximaal 1,0 W/m2K.
 • Past u een isolerende deur toe met de hoge isolatiewaarde van maximaal 1,0 W/m2K dan moet u een verklaring van het bouwbedrijf meesturen om dit aan te tonen. U krijgt dan het hogere susidiebedrag voor het Triple glas.
 • Als u heeft geïnvesteerd in HR++ glas, Triple glas, isolerende panelen en deuren dan geldt dit als één maatregel. De oppervlaktes worden bij elkaar opgeteld in ons aanvraagformulier om te bepalen of u aan de oppervlakte-eisen voldoet. Het minimaal geïsoleerde oppervlak bedraagt 8 m2. Het oppervlak van de isolerende deur telt hierin mee.
 • Als het geïsoleerde oppervlak, inclusief de deur, meer dan 45 m2 is dan brengen we het subsidiebedrag automatisch terug tot het maximale aantal van 45 m2 waarvoor u subsidie kunt krijgen. Zie hiervoor ook onderstaande tabel.

ISDE Subsidie bedragen 2023

Glas en kozijnen

Isolerend glas*U-waardeMin. oppervlakte (m²)Max. subsidie bereikt bij (m²)Subsidiebedrag per m²
HR++ glas1,2845€53
Kozijnpanelen1,2€23
Isolerende deuren1,5€53
Triple-glas (inclusief isolerend kozijn)0,7845€150
Kozijnpanelen0,7€115
Isolerende deuren1,0€150

* Dit is alleen voor eigenaar/bewoners. VvE’s maken voor isolatiemaatregelen tot 31 december 2023 gebruik van de SEEH

Veelgestelde vragen over subsidies

De gehele aanvraagprocedure wordt verzorgd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Zij nemen alle aanvragen in behandeling en kennen uiteindelijk de subsidie toe. Voor het aanvragen van de subsidie dient u gebruik te maken van een gecertificeerd isolatiebedrijf. Allereerst laat u door een gecertificeerde isolatie-adviseur een advies en offerte opmaken met betrekking tot de isolatiemaatregelen die u wilt treffen. Dit advies kunt u aanvragen via het Isolatieloket. Voor het aanvragen van de subsidie dient u eerst de offertes goed te keuren en te laten uitvoeren door een gecertificeerd isolatiebedrijf. Via het Isolatieloket bent u ervan verzekerd dat het werk uitgevoerd wordt door uitsluitend gecertificeerde isolatiebedrijven. Tevens geeft het Isolatieloket 100% subsidie garantie. Wanneer u het werk daadwerkelijk heeft laten uitvoeren, kunt u overgaan tot het aanvragen van de subsidie op de getroffen maatregelen. Dit kunt u zelf doen via de website van het RVO (www.RVO.nl) of u kunt iemand machtigen dit voor u te doen. Het Isolatieloket ondersteunt u volledig met het aanvragen van subsidie. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

De ISDE-subsidie is aan te vragen voor een heel pakket aan isolatiemaatregelen te weten: spouwmuurisolatie, vloerisolatie, dakisolatie, bodemisolatie en isolerend glas. Het isoleren van uw woning is namelijk de eerste en belangrijkste stap naar een duurzame woning. Het isoleren van de woning zorgt ervoor dat u minder energie zult verbruiken, het wooncomfort omhoog zal gaan en de woningwaarde stijgt door een beter energielabel. Tevens zorgt het goed isoleren van uw woning ervoor dat eventueel in de toekomst te nemen maatregelen zoals een warmtepomp, lage temperatuur verwarming of een pellet kachel optimaal renderen.

NIEUW: naast alle isolerende maatregelen kunt u via de ISDE ook subsidie aanvragen voor een warmtepomp en zonneboilers. In tegenstelling tot de isolatiemaatregelen hoeft u bij deze 2 maatregelen geen extra energiebesparende maatregel te nemen.

Nee, de subsidie dient altijd bij de RVO aangevraagd te worden. Het Isolatieloket ondersteunt u graag volledig van advies tot en met de aanvraag van subsidie. Zo kunt u het Isolatieloket machtigen om de isolatiesubsidie voor u aan te vragen.

Kan ik de subsidie met terugwerkende kracht aanvragen?

Ja, tot één jaar terug kunt u nog subsidie aanvragen. Neem hiervoor altijd eerst contact op met de subsidieverstrekker, het RVO.

Nee, u moet minimaal 2 isolerende maatregelen treffen om gebruik te kunnen maken van deze subsidieregeling.

Ja, u kunt de subsidie combineren met een lening. Een voorbeeld hiervan is de duurzaamheidslening die u via de overheid kunt aanvragen. Nationale warmtefonds.

Na het indienen van de subsidie aanvraag krijgt u uiterlijk binnen 13 weken bericht van de RVO betreffende uw aanvraag.

De subsidie is beschikbaar zolang deze pot toereikend is en anders tot 31 december 2021.

Nee, zonnepanelen zit niet in de ISDE-subsidie regeling.