Subsidieregeling voor verduurzaming zorgvastgoed van start

Eigenaren van maatschappelijk vastgoed, waaronder zorginstellingen, kunnen vanaf begin oktober aanspraak maken op de subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA). Er komt in totaal 150 miljoen euro beschikbaar voor verduurzaming van panden, met maximaal 2,5 miljoen euro per aanvraag. Daarbij geldt: wie het eerst komt, die het eerst maalt.

Dat meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland op zijn website. De regeling beoogt vermindering van het energieverbruik en de CO2-uitstoot. Dat zal bijdragen aan de doelen uit het Klimaatakkoord: 55 procent emissiereductie in 2030 en 95 procent in 2050. De rijksdienst wijst daarbij ook op de voorbeeldfunctie van maatschappelijk vastgoed.

SBI-codes

De DUMAVA-subsidie aanvragen is mogelijk vanaf 3 oktober 2022. De subsidieregeling staat ‘open’ tot en met 31 december 2023. Naast rijksmonumenten, onderwijs-, cultuur- en religieuze instellingen, kunnen ook zorgorganisaties – zoals een ziekenhuis, verpleeg- of verzorgingshuis – subsidie aanvragen als zij een SBI-code hebben die staat op de lijst ‘SBI-codes DUMAVA’. Zij kunnen dan een tegemoetkoming krijgen in de kosten voor onder andere isolatie, een warmtepomp of warmte/koude-terugwinning, ledverlichting, groene daken of groene gevels,  zonnepanelen óf een integraal pakket volgens bijvoorbeeld BREEAM of GPR Gebouw.

Voorwaarden

Als voorwaarden gelden onder andere dat er een gedegen energieadvies wordt uitgevoerd, gebouwen minimaal tien jaar oud zijn en dat de maatregelen binnen twee jaar na subsidieverstrekking worden uitgevoerd of binnen drie jaar als het een integraal traject betreft. De subsidie dekt 30 procent van de kosten voor het verduurzamingsproject, met een minimum van 5000 euro en een maximum van 2,5 miljoen.

Bron: rvo / skipr

Deze subsidie interessant?